L’ús d’aquest web pressuposa el coneixement que conté informació, fotografies, vídeos, gràfics, imatges, programari i altres materials i serveis (d’ara endavant, “el Contingut”), i que aquest Contingut, és propietat de Sonitrons S.C.P (CIF J65269136) o que ha estat objecte de llicència o cessió per subministradors de contingut independents.

L’Usuari d’aquest web està d’acord i sap que Sonitrons S.C.P (CIF J65269136) permet l’accés a aquest contingut, però que aquest es troba protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant, “els Drets”), així com que aquests Drets són vàlids i estan protegits en tots els mitjans existents en l’actualitat o que es desenvolupin en un futur. L’Usuari accepta que l’ús del contingut està subjecte i es regeix per aquestes normes, a més a més pels drets, així com per les lleis de la propietat privada aplicables en la legislació vigent.

En conseqüència, tot el contingut del web de Sonitrons, està protegit pels Drets i Sonitrons S.C.P (CIF J65269136)  és propietaria o, si fos el cas, llicenciatària, d’aquests; per això, l’usuari no pot modificar, publicar, transmetre, participar en la transferència o venda de reproducció, creació de treballs derivats de, distribució, mostra, exposició o, de cap manera, explotar qualsevol dels continguts en part o en la seva totalitat.

El Disseny de tot el contingut del web és propietat de Dosdisseny S.C.P (CIF J65269136) i està igualment protegit per lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol altra marca, nom de producte o companyia esmentats en aquest web són drets de propietat intel·lectual o industrial registrats per les seves respectives companyies. En queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització dels propietaris.

Sonitrons S.C.P (CIF J65269136) podrà efectuar totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i connexió a xarxes temàtiques o Internet.